Tuesday, July 25, 2017

தமிழ் மாதமும் சூரியன் உதிக்கும் திசையும்

சித்திரை 1, ஆடி 1, தை 1 எல்லாம் விழா வாக கொண்டாடுறது ஏதோ ஒரு சடங்கு / பழக்கம் என்று நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்.

நம் முன்னோர்கள் இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அறிவியல வச்சிறுக்காங்க!

Ok. Let's look at the science behind it.

"சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு" னு school பசங்களுக்கு சொல்லிதறோம்.

என்னைக்காச்சும் ஒரு திசைகாட்டி (compass) வச்சு சூரியன் உதிக்குறப்போ  சரிபார்த்து இருக்கோமா? கண்டிபாக இல்ல...
நம்ம  கல்வி முறை (education system)  வடிவமைத்த (design) வெள்ளகாரன், நம்ம கிட்ட இருந்த அறிவியலை அழிச்சிட்டு, ஒரு முட்டாள் தனமான கல்வியை புகுத்திட்டு போயிறுக்கான்றதுக்கு இதுவும் ஒரு சான்று.

ஆமாங்க சூரியன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல மட்டும் தான் சரியா  கி்ழக்கே உதிக்கும் அப்பறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து, ஒரு தீவிர புள்ளியில் (extreme point) மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி திரும்பும், அப்பறம் மறுபடியும் ஒரு நாள் கிழக்கே உதிக்கும், அப்பறம் தென்கிழக்கு நோக்கி நகரும்.

இப்படி சரியா கிழக்கு ல ஆரம்பித்து, வடகிழக்கு, தென்கிழக்கு போயிட்டு மறுபடியும் சரியா கிழக்குக்கு வர ஆகிற நேரம் ஒரு வருடம்.

சரி! இதுக்கும் தமிழ் மாததுக்கும் என்ன சம்பந்தம் னு தானே யோசிக்குறீங்க.

சூரியன் சரியா கிழக்குல தொடங்கும் நாள் தான் சித்திரை 1 புத்தாண்டு! (In science it is called Equinox)

அப்புறம் தீவிர வடகிழக்கு புள்ளி தான் ஆடி 1 (solstice)

மறுபடியும் கிழக்குக்கு வருவது ஐப்பசி 1 (equinox)

தீவிர தென்கிழக்கு செல்வது தை 1 (solistice)

இந்த வானியல் மாற்றங்கள், அதனை சார்ந்த பருவ கால மாற்றங்களை நன்கு உணர்ந்து இருந்த நம் முன்னோர்கள், இவற்றை அனணவரும் அறியும் வகையில் திருவிழாக்களாக கொண்டாடினார்கள்...

சித்திரை (equinox) - புத்தாண்டு
ஆடி (summer solstice) - ஆடிப்பிறப்பு, ஆடிப்பெருக்கு
ஐப்பசி (equinox)- தீபாவளி
தை (winter solstice) - பொங்கல்

நமது அடுத்த தலைமுறைக்கு நமது பாரம்பரியத்தை வெறும் சடங்காக மட்டும் அல்லாமல் அதன் அறிவியலையும் கொண்டு சேர்ப்போம்.

- இது ஒரு WhatsApp செய்தி

Thursday, May 29, 2014

Spell Up : Is It Google's strategy to collect the natural speaking

Spell Up, A New Chrome Experiment challenges Can you spell triskaidekaphobia?. A peculiar game which stacks up on as a tower. Sure it help the many to build up clear pronunciation. Simple technique to build up word tower just listen and spell aloud correctly. On other hand Google's strategy to collect the natural speaking.

Sunday, February 16, 2014

Moto G : Battery Review

Moto Care tips based on usage habitsOn purchasing the Moto G, It is advertised as "All-day battery at Quad-core Speed" with a battery capacity of 2070mAh.
Here is the review of the battery stand by of Moto G. In just on status with few calls and general browsing it last for 2 days 1 Hour. Battery Saver Options is ON which activates once battery reaches critical level and restrict the background data, swithc off data, wifi, dim screens etc...

In general usage with regular call and browsing in busy office day in 19 hours battery goes down to 65%.
Hope it will be more efficiency after 4.4 KitKat

Battery Saver


Motorola rolls out 4.4.2 Kitkat update for Moto G


Motorola after acquired by Google released few versions of phone in US & Europe market one of which is Moto G. Moto G is budget phone for mid range buyers. One of the online retailer introduces Moto G through its online store with slogan "Exceptional Phone Exceptional Price" at price of 12499 (8GB) / 13999 (16GB).

Now-a-days it became fashion to introduce the product through pre launch scheme which backups order inflow and zero inventory. It gets overwhelming order flow and out of stock within an hour. My order placed by mid noon of second lot day one and got the phone by immediate next day.

Tuesday, October 29, 2013

Increasing the system storage space

System Space before flashing

In previous post i described about the "Storage space running out", on further searching i pointed the "Extend Phone Storage - XDA post" through vijay4b7. Here i would like to brief the method to increase the size of system storage.

Methods:
1. Flashing the Extended Boot Record (EBR) Partition files during firmware update itself.
2. Flashing the EBR files only.

In both the methods SP Flash tools is used instead apk file mentioned in the XDA Post.

Method 1:

Monday, September 9, 2013

Storage space running out

While viewing the Exchange email a toast notification appeared "Email Services & Exchange server stopped running" and displays the notification "Storage space running out" , Some system functions may not work.

I started googling it spiders to list many links such as datalog, dalvik cache, remove unwanted system app, etc and finally end up with datalog in the data/log root folder accumulation as like winsxs.

Saturday, August 31, 2013

How to flash stock rom or firmware for iberry Auxus Nuclea N1 / MT6589T

Flashing stock ROM or firmware for iberry Auxus Nuclea N1. Though there is no official update from iberry. Through various forum official link for stock ROM is revealed.

Stock ROM, is the official / factory image of the OS which contains binary image files that are provided for use in restoring your device's original factory firmware.

Steps to do the flashing:

Sunday, August 18, 2013

Auxus Nuclea N1 : Battery Review II

In Last post reviewed the battery stand by in 2G GPRS enabled. As advised by support center i want to calibrate the battery to see performance for the same battery need to be drained to 0% to start next cycle. But i don't want to overload to make it. So i want to do it on regular use, on the go i would like to record the stand by every time. Test parameters picked Brightness – Full Low; Single SIM; Wifi Distance – 5ft; download apps and test benchmark (Next post).

Test Timeline:

Saturday, August 17, 2013

iberry Auxus Nuclea N1 : Battery Review

Yesterday i received the parcel from ebay which contains Auxus Nuclea N1 (AXN1), surprisingly (very long shipping time) exactly after a month from order date. There are many review posted around cloud from the specification release to the unboxing and gaming. I don't want to repeat the words again, so i hints some points about specification, generally review with score to scale 5 from my point of view and mainly battery review. Finally ends with brief about EPO assistance, Gorilla Glass 3 and mediatek processors

Sunday, February 3, 2013

Thursday, January 31, 2013

Iberry Auxus Core X2 3G : How to root using ADB : RK3066

Build Properties of Auxus Core X2 3G contains the ro.build.user=root by default firmware update and also Default Properties contains ro.secure=0, ro.debuggable=1. So rooting the devices made very easy.

The following are the things to do to get root access

How to update firmware for iberry Auxus CoreX2 3G

Iberry released the firmware update for Auxus CoreX2 3G within few weeks of sale. The complete and details step by step instructions given with screenshot for easier understanding.

Steps to update firmware:

iberry Auxus CoreX2 3G - Brief Review


Iberry Asia is the Chennai based company released a tablet with 1 GB RAM, ARM 7 Cortex 9 Dual Core 1.6Ghz Processor (Rockchip Processor RK3066). It is built with IPS 1280x800 7" screen. Connectivity can be listed as Bluetooth 4.0, 3G/2G SIM Slot & WiFi. For gaming, it has accelerometer, motion & gravity with Mali 400 OpenGL GPU. Battery capacity 4100mAH. It is shipped with 4.1 Android Jellybean. 

Brief Review:

Monday, April 30, 2012

Directly Share Images from Gmail to G+

Now you can share the images directly from the Gmail Inbox, Just by simply clicking on share button at bottom right corner on all inline images.
  • No need to download and upload the image again to G+

Thursday, April 12, 2012